Sayın Katılımcılar,

 

Kongremize göstermiş olduğunuz ilgi ve katılımlarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.

 

Kongrede sunulan tüm bildiriler için Katılım Belgesi düzenlenmiş olup, sisteme bildiri metni yükleyen ilgili İletişim Yazarına eposta ile iletilmiştir. Bildirideki diğer yazarlar, katılım belgelerini iletişim yazarlarından temin edebilirler.

 

Kongre kitapçığı halen hazırlanma aşamasında olup, tamamlandıktan sonra online olarak web sitemizde ilan edilecektir.