Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Recep Yumrutaş

Başkan, Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. M. Sait Söylemez

Başkan Yrd., Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu

Başkan Yrd., Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. Adem Atmaca

Gaziantep Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Yağlı

İskenderun Teknik Üniversitesi

Arş. Gör. Emrullah Kocaman

Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk

ULIBTK’19, 22. Düzenleme K. Bşk., Kocaeli Üni.

Prof. Dr. Nuri Yücel

TIBTD YKÜ, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Zafer Dursunkaya

TIBTD YKÜ, ODTÜ

Prof. Dr. Oğuz Turgut

TIBTD YKÜ, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İlhami Horuz

TIBTD YKÜ, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. L. Berrin Erbay

TIBTD YKÜ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Selin Aradağ

TIBTD YKÜ, TED Üniversitesi

Prof. Dr. Tuba Okutucu Özyurt

TIBTD YKÜ, Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Atilla Bıyıkoğlu Gazi Üniversitesi