Değerli Katılımcılar,

ULIBTK 2021 Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde hibrit (online/yerinde) olarak düzenlenecektir. Sunum Programı Taslağı web sitemizde "PROGRAM" sekmesi altında eklenmiş olup aşağıdaki linkten de erişilebilmektedir.

 

Sunum Programı Taslağı tıklayınız

 

Program Taslağının Kontrolünde:

* Bildirilerinizin Programda yer alıp almadığı,
* Makale başlığı, yazar isimleri ve yazar sıraları,
* Online/Yerinde olarak doğru girilip girilmediği
* Sunum günü ve saati

gibi bilgilerin dikkatlice kontrol edilmesi, Kongre sürecinde oluşabilecek sorunları önlemek adına büyük önem arz etmektedir.

 

Sunum Program Taslağında yapılması istenen düzeltme ve eklemeler için en geç 05.09.2021 saat 23.59'a kadar ulibtk2021@gmail.com adresine eposta göndermeleri gerekmektedir.