Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Recep Yumrutaş

Başkan, Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. M. Sait Söylemez

Başkan Yrd., Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu

Başkan Yrd., Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. Adem Atmaca

Gaziantep Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Yağlı

İskenderun Teknik Üniversitesi

Arş. Gör. Emrullah Kocaman

Gaziantep Üniversitesi