Düzenleme Kurulu Başkanı           :  Prof. Dr. Recep YUMRUTAŞ

E-posta                                                :  ulibtk2021@gmail.com

Web Sitesi                                           :  http://ulibtk2021.gantep.edu.tr

Adres                                                    :  Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 27310 Gaziantep/TÜRKİYE

Telefonlar                                            : +90 342 317 2520 / +90 342 317 2504 / +90 342 317 2508

Faks                                                       : +90 342 317 1104

 

-----------------------------------

 

Sekreterya                                          : Arş. Gör. Emrullah KOCAMAN

E-posta                                                : ekocaman@gantep.edu.tr

Telefonlar                                            : +90 342 317 2559 / 0505 559 96 04

Adres                                                    : Gaziantep Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü